Bar. Ramrao Deshmukh Arts, Smt. Indiraji Kapadiya Commerce and Ny. Krushnarao Deshmukh Science College, Badnera Distt. Amravati (Maharashtra) 444 701

AQAR

IQAC / AQAR

Sr. No. Year View Document
1.

2022-23

2. 2021-22
3.

2020-21

4.

2019-20

5.

2018-19